امروز ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۵۷

«کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» در ۲ جلد روانه بازار شد

انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری موسسه پژوهشی میراث مکتوب «کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» را در 2 جلد چاپ و روانه بازار نشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صبا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری موسسه پژوهشی میراث مکتوب «کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» را به کوشش محمود طیار مراغی و سیدسعید میرمحمدصادق در ۲ جلد چاپ و روانه بازار نشر کرد.

«کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» دربرگیرنده مجموع اطلاعات از سال ۱۲۳۳ قمری تا ۱۳۹۰ شمسی است که در ۲ جلد به زبان‌های فارسی، عربی و ترکی منتشر شده است.

این کتابشناسی دربرگیرنده اطلاعات متن ها، نسخه برگردان‌ها، رساله‌ها و مجموعه‌های میراثی از ابتدای شکل‌گیری صنعت چاپ در ایران تا سال ۱۳۹۰ است.

طرح تدوین کتاب «کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» یک طرح ملی است که در سال ۱۳۷۶ در شورای علمی مرکز نشر میراث مکتوب وقت تصویب شد.

جلد اول این مجموعه به جمع آوری اطلاعات و تکمیل کار برگ‌های متون چاپی از ابتدای ورود صنعت چاپ حدود سال ۱۲۳۳ قمری تا پایان ۱۳۸۰ شمسی، اختصاص دارد.

جلد دوم از کتاب «کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» تکمیل اطلاعات کتابشناسی متون چاپ شده از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۰ خورشیدی است.

«کتابشناسی متون چاپ شده در ایران»، که جلد اول آن به کتاب‌های فارسی و جلد دوم آن به کتاب‌های عربی و ترکی اختصاص دارد، از نظر ساختار بر اساس عنوان کتاب‌ها و به صورت الفبایی(در هر زبان) تنظیم شده است و در مجموع اطلاعات کتابشناختی ۹۱۹۸ عنوان متن چاپ شده در ایران را در برمی‌گیرد.

علا‌قه‌مندان برای تهیه این اثر می‌توانند از طریق مراجعه حضوری به فروشگاه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران واقع در ساختمان کتابخانه ملی و فروشگاه مجازی سازمان به آدرس http://bookshop.nlai.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است