امروز ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۳
همزمان با سالروز شهادت امام محمدتقی و امام باقر

برنامه تعطیلی نمایش های تئاتر شهر و سنگلج اعلام شد

تماشاخانه سنگلج و تئاترشهر به دلیل همزمانی با شهادت امام محمدتقی و امام محمدباقر برنامه تعطیلی نمایش های خود را اعلام کردند.

به گزارش صبا، همزمان با ایام سوگواری شهادت امام محمدتقی و شهادت امام محمدباقر دو  تماشاخانه تئاترشهر و سنگلج برنامه تعطیلی نمایش های خود را اعلام کردند.

 برنامه تعطیلی تالارهای نمایشی تئاتر شهر

نمایش های «بانوی آواز خوان» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی، «مگس» به کارگردانی توحید معصومی و «در میان آب ها» به کارگردانی سامره رضایی روز های پنجشنبه ۱۰ مرداد و پنجشنبه ۱۷ مرداد روی صحنه رفته اما در روزهای جمعه ۱۱ مرداد و جمعه ۱۸ مرداد اجرایی نخواهند داشت.

نمایش های «استاد نوروز پینه دوز» به کارگردانی رحمت امینی و «لانچر۵» به کارگردانی مسعود صرامی و پویا سعیدی در روزهای جمعه ۱۱ مرداد و جمعه ۱۸ مرداد اجرا دارند، اما در روزهای پنجشنبه ۱۰ مرداد و پنجشنبه ۱۷ مرداد تعطیل هستند.

همچنین  نمایش «فرشته تاریخ » به کارگردانی محمدرضایی راد در روزهای پنجشنبه ۱۰ مرداد و پنجشنبه ۱۷ مرداد ساعت ۱۷ روی صحنه رفته، اما در روزهای جمعه ۱۱ مرداد و جمعه ۱۸ مرداد اجرایی نخواهند داشت. این در حالی است که نمایش «آدم ها، قصه ها ، آوازها» به کارگردانی کامران شهلایی در کافه تریای تالار اصلی روزهای پنجشنبه ۱۰ مرداد و پنجشنبه ۱۷ مرداد ساعت ۱۹ اجرا شده اما روزهای جمعه ۱۱ مرداد و جمعه ۱۸ مرداد اجرایی ندارد.

برنامه تعطیلی نمایش های تماشاخانه سنگلج

دو نمایش «چشم به راه میرغضب» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی و «مضحکه بادسوار» به نویسندگی و کارگردانی هما جدیکار به  علت همزمانی با سالروز شهادت امام محمدتقی (ع) هر کدام به ترتیب در روزهای پنجشنبه ۱۰ مردادماه و جمعه ۱۱ مردادماه اجرا نخواهند شد.

تماشاخانه سنگلج در روز پنجشنبه ساعت ۱۹ با اجرای نمایش «مضحکه بادسوار» و در روز جمعه ساعت ۲۰:۳۰ با اجرای نمایش «چشم به راه میرغضب» میزبان مخاطبان خواهد بود.

 

 

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است