امروز ۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۲

معرفی نامزدهای ۲ گروه جشنواره نقد کتاب

از میان ۳۷ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست، ۱۱ مقاله راه‌یافته به مرحله دوم این جشنواره مشخص شده‌اند.

به گزارش «صبا»، از میان ۳۷ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری در گروه کلیات و اطلاع‌رسانی، ۱۱ مقاله راه‌یافته به مرحله دوم این جشنواره مشخص شده‌اند.

۱۱ مقاله راه یافته به مرحله دوم  پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در گروه  کلیات و اطلاع‌رسانی شامل مقاله‌های(استناد یک اصل فراموش شده علمی در کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی، مهدی محمدی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب روش‌شناسی تحقیقات کیفی، مصطفی همدانی، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش ۴۵، خرداد و تیر۱۳۹۶)، (پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، یعقوب نوروزی، نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش۱۳و۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶)، (تاریخ اجتماعی نشر ایران، مجید رهبانی، جهان کتاب، ش۳۳۷و ۳۳۸، خرداد و تیر ۱۳۹۶)، (تاریخ و تحول نشر، حمید محسنی، نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶)، (الزامات الگو برای سامانه‌ای پیشینه، ابراهیم عمرانی، نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶)، (ناگفته‌هایی درباره مجلدی از فهارس مجلس (نقد فهرست نسخه‌های خطی مجلس، ج ۴۵)، جواد بشری، آینه پژوهش، ش۱۶۷و۱۶۸، آذر و اسفند ۱۳۹۶) است.

همچنین، مقاله‌های(نقد و بررسی کتاب تجاری سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها (مفاهیم، الزامات و روش‌ها)، حسین علی جاهد، نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش۱۳و۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶)، (نقد و بررسی کتاب مبانی نظریه‌پردازی، فریبا صیاد، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش۱۴، تابستان ۱۳۹۶)، (نقدی بر کتاب کتابداری پزشکی، حسن اشرفی‌ریزی، نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش۱۵، پاییز ۱۳۹۶) و  (هم نویسندگی برپایه ویکی نویسی: نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر علم اطلاعات و فناوری، سعید اسدی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۳و۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶) به مرحله دوم داوری پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب راه یافتند.

در گروه فلسفه، کلام و عرفان از میان ۱۰۳ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری، مقاله های(با عارفان در جغرافیای تاریخی سرزمین جان نقد و تحلیل کتاب تصوف (خاستگاه، تاریخ و موضوعات وابسته)، مریم حسینی، نقد کتاب ادبیات، ش ۱۲، زمستان ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب داوری‌ها، شناخت‌شناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق، زهره سعیدی، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد ترجمه جلد چهارم تاریخ فلسفه غرب راتلج، مجید صدرمجلس، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب ما و میراث فلسفی‌مان، مسلم طاهری، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۲، خرداد و تیر ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب پایان تاریخ از نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن، محمد اصغری، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب تاریخ فلسفه راتلج؛ ج. ۴، سیدمصطفی شهرآیینی، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب شرق‌شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، شمس‌الملوک مصطفوی، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، (پرسش فلسفی در باب مناسبات مسیحیت و دموکراسی، مختار نوری، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش۱۵ و۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶)، (جوانه­های خشکیده و میوه­های کال: مشتی نمونه خروار ترجمه پدیدارشناسی روح هگل در زبان فارسی، محمدمهدی اردبیلی، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش۱۵ و۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶)، (معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون، حسین بیات، فرهنگ و اندیشه ریاضی، ش۶۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶) و (نقد طبقه­بندی و معرفی رویکردهای علم دینی و اسلامی سازی علوم، محمدتقی موحد ابطحی، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش۱۵ و۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶) به مرحله دوم داوری این دوره جشنواره از نقد کتاب راه یافتند.

بر اساس این گزارش، آیین اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی، هم‌مان با هفته پژوهش برگزار خواهد شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است