امروز ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۴

«میم عاشقی» سروده شد

مجموعه شعرهای محسن حکیم معانی با نام «میم عاشقی» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صبا، مجموعه شعرهای محسن حکیم معانی با نام «میم عاشقی» در ۱۲۰ صفحه، به شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۲۰هزار تومان با طرح جلدی از حمیدرضا بیدقی، توسط انتشارات آرادمان منتشر شده است.

«میم عاشقی» از دو دفتر «دفتر نخست: از کدام سمت می‌وزانی‌ام» و «دفتر نخست تر: بی که بودنت» تشکیل شده است.

یکی از شعرهای تازه منتشر شده محسن حکیم‌معانی، نویسنده، شاعر و برنامه‌ساز رادیو را در ادامه می خوانید:

«چنین ساکن روان که منم

چون باد بر شنزار

چون آب در حلقه چاهی در بیابان

چون آتش در خرمن ملتی مغلوب

تو بگو دانه

تا سر به درآورم

تا آفتابگردان باشم

دهانت را

از کدام سمت می‌وزانی‌ام

که در شاخه‌ها نپیچم

عطش را به گلویت راه می‌برم

اما تو چه می‌دانی از آتشی در جان

وقتی سرستون‌های تخت جمشید را می‌عقابانیدی با دم شیر

هنگام که خورشید پشت کعبه زرتشت

با دم اژدها همبستر می‌شد

و آتش سرد می‌شد

آن‌سان که بر خلیل!

تمام درخت‌ها را به تو می‌بخشم

و تو حتی لبخندی نمی‌لبی.

پس اگر آب را بوزانم

و باد را فرمان دهم که جاری شود

و خاک سربکشد از زیر آتش

چگونه امید را مأمنی شوم در این تیره سهم جای؟

بگذار صریح بگویم

از استعاره مستعمره که بگذرم

تو از تخم لبخندی

بی آن که با خاک همبستر شده باشی

و باد آبی فشانیده باشد مر آتشی را

پس چگونه است که دل خون است

و گرد بابزن مرغ مسمن؟

هیچ عاشقی را دیده‌ای که بگوید:

به من اعتماد نکن؟

من می‌خواهم آفتابگردان شوم،

از کرک‌های بناگوشت بپرس.»

پایان پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


  جدول فروش فیلم ها

  عنوان
  فروش (تومان)
  • مطرب
   ۳۸٬۵۴۳٬۸۹۱٬۰۰۰
  • چشم و گوش بسته
   ۱۲٬۸۳۴٬۱۱۵٬۰۰۰
  • بی وزنی
   ۳۱٬۵۵۲٬۰۰۰
  • نرگس مست
   ۳۶٬۶۲۲٬۰۰۰
  • دوئت
   ۶۸٬۷۰۷٬۰۰۰
  • عطر داغ
   ۹٬۱۳۸٬۰۰۰
  • امیر
   ۱۳۰٬۹۶۴٬۰۰۰
  • جهان با من برقص
   ۶٬۷۴۸٬۶۳۶٬۰۰۰
  • خوب، بد، جلف 2
   ۱٬۴۷۶٬۲۶۴٬۰۰۰
  • چهل و هفت
   ۵٬۱۱۱٬۰۰۰
  • سونامی
   ۳۶۵٬۵۴۴٬۰۰۰
  • آشفته گی
   ۵۹۵٬۴۵۶٬۰۰۰